Program Menyulam Siling

Satu program menyulam siling telah dijalankan sepanjang tahun 2012. 
/* butterfly cursor ----------------------------------------------- */ Monarch Butterfly 2 /* bee ----------------------------------------------- */