Pengenalan

Program Pendidikan Khas Integrasi, SMK Datuk Peter Mojuntin (PPKI, SMKDPM) telah diwujudkan pada Disember 1990. Bermula dengan 7 orang murid dan 2 orang guru pendidikan khas integrasi (GPKI), kini 2011, PPKI SMKDPM mempunyai 62 orang murid dengan tenaga pengajar seramai 12 orang dan staf sokongan Pembantu Pengurusan Murid (PPM) seramai 5 orang. 

SMKDPM merupakan satu-satunya sekolah menengah yang menawarkan program pendidikan khas masalah pendengaran di negeri Sabah. Oleh yang demikian, sekolah kita telah menyediakan kemudahan asrama kepada murid-murid bermasalah pendengaran yang dari daerah lain.
 
/* butterfly cursor ----------------------------------------------- */ Monarch Butterfly 2 /* bee ----------------------------------------------- */